Veel gestelde vragen

Wat is Ontsecretaressen?

Q and A Ontsecretaressen

#ONTSECRETARESSEN is in 2011 gestart als een online magazine voor innovatieve professionals werkzaam binnen het vakgebied van managementondersteuning. De afgelopen jaren is het online magazine verder geprofessionaliseerd. #ONTSECRETARESSEN training & consultancy is uitgegroeid tot de specialist op het gebied van de herpositionering en herinrichting van secretariaten en managementondersteuning en begeleidt zowel transitie -als transformatietrajecten. Professionals worden tijdens deze trajecten door onze consultants met diverse trainingen en coaching in staat gesteld om de meerwaarde van ondersteuning voor de organisatie nu, over 5 jaar en over 10 jaar op een succesvolle manier vorm te geven.

Gaat Ontsecretaressen over HNW voor secretaresses?

Nee, HNW is plaats – en tijdonafhankelijk werken en #ONTSECRETARESSEN gaat over werken in een organisatie van de 21-ste eeuw en de herwaardering en herpositionering van iemand met het profiel van de voormalige secretaresse. HNW is een tussenvorm richting een geheel nieuwe manier van werken en samenwerken.

Houdt het beroep van secretaresse op te bestaan?

Die vraag is op twee manieren te beantwoorden. Ja, in zekere zin wel. En met nee, het beroep verandert heel sterk en lijkt daardoor niet meer op wat het ooit is geweest. Duidelijker wordt het wanneer je inzoomt op de wijze waarop we tegenwoordig samenwerken. De klassieke taken verdwijnen of worden terug ondergebracht bij de rechtmatige eigenaar. De toekomstige secretaresse gaat zich een eigen unieke rol aanmeten van deze tijd met werkzaamheden die veel beter passen op de persoonlijke competenties en het doel van een organisatie. Overigens geldt voor meerdere beroepsgroepen dat ze onderhevig zijn aan forse veranderingen of in de nabije toekomst komen te vervallen.

Waarom is deze verandering gaande?

Daar zijn diverse redenen voor aan te wijzen maar de digitalisering is wel een van de belangrijkste. Ook zijn de vergrijzing en de enorme groei van het aantal zelfstandig professionals een oorzaak dat bedrijven moeten herinrichten. Tijdens deze herinrichting wordt niet meer het systeem maar de mens centraal gesteld. Je gaat doen waar je goed in bent.

De overtuiging dat wanneer er eerst iets ouds rigoureus wordt afgebroken het nieuwe een betere kans van slagen heeft, heeft geleid tot de keuze voor een site speciaal voor de secretaresse van de 21-ste eeuw. #ONTSECRETARESSEN gaat ook over afstand nemen van het oude, over persoonlijke ontwikkeling en de bewustwording van verschuivingen binnen organisatiestructuren. Het helpt bij het verkrijgen van de juiste mindset en het actief op zoek gaan naar werk binnen die toekomstige organisatiestructuur.

Hoe lang bestaat de oude secretaresse nog?

Dat bepalen de secretaresse en de betrokken organisatie uiteindelijk zelf maar een omslag zit er zeker aan te komen. De meeste bedrijven implementeren HNW of hebben dit geïmplementeerd. Een volgende verandering komt daardoor steeds dichterbij.

Secretaresses worden tijdens transitietrajecten vaak niet meegenomen terwijl ze juist een hoop kennis van het bedrijf hebben en vaak erg creatief zijn. Een leidinggevende zou er goed aan doen om de secretaresse actief te betrekken bij deze veranderingen.

Zelfstandige of freelance secretaresses worden niet voor niets steeds vaker speciaal ingehuurd bij projecten want ze kunnen snel schakelen, brengen een schat aan informatie mee en zijn ondernemend. Zij krijgen vanuit deze zelfstandige projectmatige rol op natuurlijke wijze de kans om zich anders te positioneren.

Moeten alle secretaresses dan gaan freelancen?

Dat zou goed kunnen maar binnen organisaties die bezig zijn met vernieuwing is gelukkig al meer ruimte aan het ontstaan voor “intrapreneurschap”. De secretaresse die actief bezig gaat met deze veranderingen gaat als vanzelf de aanwezige talenten meer benutten.

#ONTSECRETARESSEN is voorloper van het in kaart brengen en het beschrijven van de toekomst van het beroep van secretaresse. “Ontsecretaressen” kun je ook beschouwen als een soort persoonlijk proces dat je met collega-secretaresses doorloopt. Een transitie richting de verbeterde secretaresse die veel meer werkzaam zal zijn in het primaire proces. Werken op zzp, freelance of intern op project basis is de toekomst.

Sinds wanneer bestaat Ontsecretaressen?

De toekomst van de secretaresse is een veelbesproken onderwerp en #ONTSECRETARESSEN, heeft daar een eigen visie op losgelaten. #ONTSECRETARESSEN is heel geleidelijk en vanuit een bepaalde passie voor de doelgroep ontstaan. Eerst een discussiegroep op LinkedIn, daarna een Twitteraccount en al snel een website met verslagen en inhoudelijke artikelen over het gedachtegoed. De eerste workshop onder de noemer van #ONTSECRETARESSEN was op 16 april 2011.

Hoe word je lid?

#ONTSECRETARESSEN heeft een eigen onafhankelijke community. Professionals zoeken elkaar binnen dit netwerk op, delen kennis en sparren over hun toekomstige rol. Zij zien aankomen wat Het Nieuwe Werken (HNW), werken in een platte organisatie of netwerkorganisatie met het bestaande verouderde takenpakket doen en anticiperen daar op. Door je te blijven ontwikkelen wacht je niet af tot eea voor je wordt bedacht maar ga je zelf actief op zoek naar een toekomstige rol.

Je kunt je bij de community aansluiten door lid te worden van het Social Network en de Mastermind omgeving. Bekijk de verschillende memberships.

No nonsens?

Precies, er is heel bewust gekozen voor een no nonsens benaming want uiteindelijk trekt dat juist aan, het schudt mensen als het ware wakker. De kracht van #ONTSECRETARESSEN zit in het feit dat het een onafhankelijke community is.